Ομιλητές

en

Μιχαηλίδου Δόμνα

Σύμβουλος Μεταρρυθμίσεων Προέδρου Νέας Δημοκρατίας

19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναπτυξιακή διάσταση του υγειονομικού τομέα και οι προοπτικές της εθνικής οικονομίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.