Ομιλητές

en

Μπαργιώτας Κώστας

Ορθοπεδικός Χειρουργός, Βουλευτής Λάρισας με το Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος του τομέα υγείας

19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εθνικό Σύστημα Υγείας: ποιες είναι οι προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξής του
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.