Ομιλητές

en

Μαλαταράς Παναγιώτης

Βιοϊατρικός Μηχανικός, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ονοματολογίες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Κωδικοποιήσεις Αντιδραστηρίων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.