Ομιλητές

en

Ντάκουλας Γρηγόρης

MD, MBA, Medical Director, AstraZeneca Ελλάδας

22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμβολίου έναντι του COVID-19
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.