Ομιλητές

en

Νεκτάριος Μιλτιάδης

Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόεδρος International Life ΑΕΑΖ, τ. Διευθυντής Αξιολόγησης Ε.Ο.Φ.


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καθετοποιημένα Συστήματα Ασφάλισης υγείας- Συστήματα Αποζημίωσης

Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΔΙΤ στην υγεία και αναπτυξιακές προοπτικές
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.