Ομιλητές

en

Ναούμ Βίκυ

MSc, Οικονομολόγος της Υγείας, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.