Ομιλητές

en

Νομικός Νίκος

MSc, Οικονομολόγος της Υγείας, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

20ή
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Είναι εφικτή και επιθυμητή η εισαγωγή της συμπληρωματικής ασφάλισης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η παχυσαρκία στην Ελλάδα και προτάσεις για την αντιμετώπισή της
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Η αναζήτηση συναίνεσης για τη συγκρότηση ενός Οδικού Χάρτη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.