Ομιλητές

en

Ξένος Πάνος

Δρ. Οικονομικών της Ασφάλισης και της Υγείας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πειραιώς

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προγραμματισμός και λειτουργία του τομέα της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα ή/και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η κατανομή της δαπάνης για την υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.