Ομιλητές

en

Οικονόμου Όλγα

MSc,PhD, Διευθύντρια Φαρμακοποιός ΕΣΥ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων Παθήσεων, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)

11η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναζήτηση ισορροπίας στους προϋπολογισμούς της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης
12η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Η χρηματοδότηση του νοσοκομειακού φαρμάκου: Στρεβλώσεις και απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η φαρμακευτική πολιτική ως εργαλείο παροχής ποιοτικής φαρμακευτικής φροντίδας στον ασθενή
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.