Ομιλητές

en

Οικονόμου Νίκος

Γενικός Οικογενειακός Iατρός, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., MSc Health Services Management

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και των διαγνωστικών κατηγοριών ως βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.