Ομιλητές

en

Παλάκα Ειρήνη

Value Access Manager, Amgen


Συνάντηση
Δαπάνες Υγείας και Φαρμάκου και προτάσεις εξυγίανσης

Συνάντηση
Εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης: Τελευταία δεδομένα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.