Ομιλητές

en

Παπαταξιάρχης Μάκης

Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Ελλάδος, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Πρόεδρος του AmCham Pharmaceutical Committee

19η
Συνάντηση
Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας: μείγμα εξορθολογισμού και συνυπευθυνότητας
19η
Συνάντηση
Τιμολόγηση και αποζημίωση στην αγορά του φαρμάκου: είναι βέβαιο ότι έχουν συζητηθεί και αναλυθεί όλες οι πιθανές λύσεις;
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.