Ομιλητές

en

Σίμου Έφη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Επικοινωνίας Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επιστημονική αβεβαιότητα, fake news και θεωρίες συνωμοσίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.