Ομιλητές

en

Σεργεντάνης Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας - Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ)

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εμβολιασμός έναντι της COVID-19: επιδημιολογικά δεδομένα, προκλήσεις και προοπτικές
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Επιδημιολογία και φορτίο νοσηρότητας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.