Ομιλητές

en

Σκέρτσος Άκης

Υπουργός Επικρατείας

23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Πολιτικές και κίνητρα για την ενθάρρυνση του εμβολιασμού
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.