Ομιλητές

en

Σιάσος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Καρδιαγγειακά νοσήματα και παχυσαρκία
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Συννοσηρότητες & κλινικές επιπτώσεις
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.