Ομιλητές

en

Σπίνου Άννα

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, Μέλος Δ.Σ. Eurordis-Rare Diseases Europe, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος

1η Συνάντηση
(pre-event)
Γ' Περίοδος
Συζήτηση Συνεδρίας Β΄: Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.