Ομιλητές

en

Τήνιος Πλάτων

Επίκουρος Καθηγητής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα: υπάρχει προοπτική;
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας: Η Πανευρωπαϊκή έρευνα SHARE Corona Survey 2020
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.