Ομιλητές

en

Τσακλόγλου Παναγιώτης

Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας: 2010-2014
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η μακροοικονομική διάσταση της πανδημίας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.