Ομιλητές

en

Τσιακαλάκης Γιώργος

Διευθυντής, Ένωση Ασθενών Ελλάδας

22η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Κριτική αξιολόγηση των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.