Ομιλητές

en

Τρύφων Θεόδωρος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ELPEN

22η Συνάντηση (pre-event)
Β' Περίοδος
Πόσο αναγκαία και επαρκή είναι τα πρόσφατα μέτρα για τη φαρμακευτική περίθαλψη;
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.