Ομιλητές

en

Τέλλογλου Τάσος

Δημοσιογράφος

23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.