Ομιλητές

en

Τσίμας Παύλος

Δημοσιογράφος

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.