Ομιλητές

en

Τσουρός Άγις

Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας, Πρώην Διευθυντής Πολιτικής Υγείας Π.Ο.Υ. Ευρώπης, Επισκέπτης Καθηγητής Imperial College London

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Δημόσια υγεία, πολιτική και πανδημία
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα στη μετά τον κορωνοϊό εποχή - Εισήγηση
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.