Ομιλητές

en

Τσιρανίδου Κυριακή

Πρόεδρος ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ

24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Κοινωνία των πολιτών
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.