Ομιλητές

en

Τριανταφυλλίδη Αθηνά

Διευθύντρια Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών, Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Είναι δυνατή η ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή των Big Data στην πολιτική υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.