Ομιλητές

en

Τσιάντου Βανέσσα

ΜSc,PhD, Οικονομολόγος της Υγείας

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμβολή της ποιοτικής μεθοδολογίας στην έρευνα υπηρεσιών υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.