Ομιλητές

en

Τσίμτσιου Ζωή

εμ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής, Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Προσαρμογή του ‘παραγόμενου’ προϊόντος στις ανάγκες των χρηστών
19η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Υπάρχουν προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης στα Κέντρα Υγείας;
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πανδημία και Δημόσια Υγεία: διδάγματα και ευκαιρίες
24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ο ρόλος του ιατρού πρώτης επαφής
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.