Ομιλητές

en

Τσάκος Γιώργος

Professor of Dental Public Health, Research Department of Epidemiology and Public Health, University College London (UCL), London, UK


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Υποκειμενικοί και Αντικειμενικοί Δείκτες στην Υγεία
21η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ομιλητές Επιδημιολογία και Υγειονομική Ασφάλεια
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.