Ομιλητές

en

Βερναδάκη Άντζελα

Market Access & External Relations Director, AbbVie Pharmaceuticals

10η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ποιος και πώς θα πληρώσει τη φαρμακευτική δαπάνη του ανασφάλιστου πληθυσμού;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Διαχείριση ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα: η περίπτωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.