Ομιλητές

en

Βαφειάδης Ιωάννης

MD, PhD, MSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η αποζημίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με το σύστημα των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Οργανωτική και διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας ΕΟΠΥΥ
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.