Ομιλητές

en

Βαβανού Κωνσταντία

Ψυχολόγος, MSc, PhDc, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ο ρόλος των σχολείων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.