Ομιλητές

en

Βοζίκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις
15η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επιτροπή διαπραγμάτευσης
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.