Ομιλητές

en

Βελιώτης Γεώργιος

Γενικός Διευθυντής Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Interamerican, Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας στην Insurance Europe, Πρόεδρος Υγείας στην Eurapco

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Έχει θέση η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας
16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γιατί η κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης για την υγεία παραμένει χαμηλή;

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η συμπληρωματική ασφάλιση και η οικονομική κρίση
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.