Ομιλητές

en

Βόβα-Χατζή Χαρά

Οικονομολόγος Υγείας, Υπουργείο Υγείας

17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η δαπάνη στη δημόσια υγεία: μια επένδυση για το ανθρώπινο κεφάλαιο
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.