Ομιλητές

en

Βίτσου Έλλη

Health & Value Lead, Pfizer Hellas

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μητρώα ασθενών: μια προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση των νοσημάτων

Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μεθοδολογικά Προβλήματα στη Μέτρηση της Δαπάνης Υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.