Ομιλητές

en

Χαρώνης Αντώνης

Οικονομολόγος της Υγείας/Ερευνητής

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Γιατί αποτυγχάνει η προσπάθεια διείσδυσης των γενοσήμων στη φαρμακευτική αγορά στη χώρα;
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.