Ομιλητές

en

Φούσκας Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

24η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η σωματική απεικόνιση ως βιογραφική αποδιοργάνωση: Στίγμα παχυσαρκίας και κοινωνική ζωή των ατόμων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.