Ομιλητές

en

Knudsen Mette

Ambassador Mrs Mette Knudsen, Πρέσβειρα της Δανίας στην Ελλάδα


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η εμπειρία της Δανίας: έμφαση στην ΠΦΥ (The Danish experience: emphasis on Primary Health Care)
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.