Ομιλητές

en

Γεωργακόπουλος Κώστας

Ιατρός, Ι.Σ. Αρκαδίας


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Μάχιμη Ιατρική - Διαχείριση ιατρικού δυναμικού και οικονομικών πόρων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.