Ομιλητές

en

Γερασόπουλος Μάρκος

Διευθύνων Σύμβουλος Sanofi Hellas, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Φ.Ε.Ε.


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η διαχείριση των καινοτόμων φαρμάκων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.