Ομιλητές

en

Γεωργίου Βαγγέλης

Πυρηνικός Ιατρός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


Συνάντηση
Β' Περίοδος
Βιοϊατρική τεχνολογία και κλινική πράξη: Quo vadis?
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.