Ομιλητές

en

Γραβάνης Αχιλλέας

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης – Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ι.Τ.Ε.

1η Συνάντηση Γ’ Περίοδος
Έρευνα για το Φάρμακο ως αναπτυξιακό εργαλείο
23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Τα mRNA εμβόλια αλλάζουν τη συστηματική θεραπευτική πολλών νόσων
23η Συνάντηση (pre-event-1)
Β' Περίοδος
Κραυγές και ψίθυροι για τα εμβόλια
23η Συνάντηση (pre-event-2)
Β' Περίοδος
Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού & κινητοποίηση για την επίτευξη ανοσίας στην κοινότητα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.