Ομιλητές

en

Γαργαλιάνος-Κακολύρης Παναγιώτης

MD, PhD, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μέλος Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.