Ομιλητές

en

Γώγος Χαράλαμπος

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών. Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας

23η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - Πανδημία Covid-19: ένας πρώτος απολογισμός
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.