Ομιλητές

en

Γάτσιου Καλλιόπη

Ειδικευόμενη Ψυχίατρος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

14η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.