Ομιλητές

en

Γούναρης Χρυσόστομος

Γενικός Διευθυντής, Medisyn

17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Η εφαρμογή των DRGs στην Ελλάδα
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.