Ομιλητές

en

Γαλανάκης Χρήστος

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

18η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Αποτίμηση των αναγκών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.