Ομιλητές

en

Ευδοκιμίδης Γιάννης

Kαθηγητής Nευρολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

13η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα
17η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Debate: Διλήμματα και υπερβάσεις στην κατανομή των πόρων: η περίπτωση των νοσοκομείων
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.