Ομιλητές

en

Ηγουμενίδης Μιχάλης

Επίκουρος Καθηγητής Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

16η
Συνάντηση
Β' Περίοδος
Διαστάσεις βιοηθικής και δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων στην υγεία
Οι τίτλοι που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται στην ιδιότητα των ομιλητών κατά τον χρόνο συμμετοχής στους στο Forum
και πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις τρέχουσες ιδιότητες των συμμετασχόντων.